Počele aktivnosti u sklopu projekta Mjesto za mene