Psihoterapija i savjetovanje

Psihiterapijski i savjetodavni okvir u kojem „Betula“ pruža svoje usluge uključuje prije svega ove terapijske pristupe:

 • EMDR (Eye Movement Desensibilisation and Reprocessing) za rad s traumama (Francine Shapiro)
 • Terapije rada s tijelom (Bodywork terapije - npr. Posturalna Integracija (Jack Painter), Bioenergetika (Alexander Lowen), Hakomi terapija (Ron Kurtz) i druge)
 • Sistemska obiteljska terapija - uključujući „Rijeku života“ (Peter Nemetschek)
 • Narativna terapija (Michael White, David Epston)
 • Kolaborativna terapija (Harlene Anderson)

Psihoterapija i savjetovanje u „Betuli“ provodi se na tri jezika: hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.


Terapijski susreti informirani su i drugim pristupima s kojima je terapeut imao iskustva ili prošao edukacije. Stoga, primjenjuju se i elementi slijedećih psihoterapijskih ili savjetodavnih pristupa:

 • REBT - Racionalno-emocionalna bihevioralna terapija (Albert Ellis)
 • Kognitivno-bihevioralna terapija
 • Realitetna terapija (William Glasser)
 • Psihodrama (Jacob L. Moreno)
 • Transakcijska analiza (Eric Berne)
 • Egzistencijalna terapija
 • Kratka - rješenju usmjerena terapija (Steve de Shazer)
 • Imago terapija (Harville Hendrix, Helen LaKelly Hunt)
 • Fokusiranju-orijentirana psihoterapija (Eugene Gendlin)
 • Mindfulness
 • Klijentu usmjeren pristup (Carl Rogers)
 • Yoga terapija općenito (T.K.V. Desikachar) te Trauma-senzitivna yoga (TSY - po Davidu Emersonu)