Kontakt


Cijena terapijskih susreta

  • Cijena jednog individualnog susreta u trajanju od 50 minuta je 200 kuna.
  • Cijena partnerske ili obiteljske terapije u trajanju od sat i pol je 300 kuna.
  • Cijene za grupne susrete, edukacije i superviziju/interviziju/koviziju po dogovoru, ovisno o potrebama i dogovorenom okviru pružanja usluge te broju osoba.

„Betula“ pruža svoje usluge na dvije lokacije