Kontakt


    Cijena terapijskih susreta

    • Cijena jednog individualnog susreta u trajanju od 50 minuta je 200 kuna.
    • Cijena partnerske ili obiteljske terapije u trajanju od sat i pol je 300 kuna.
    • Cijene za grupne susrete, edukacije i superviziju/interviziju/koviziju po dogovoru, ovisno o potrebama i dogovorenom okviru pružanja usluge te broju osoba.

    „Betula“ pruža svoje usluge na dvije lokacije