Budi-M-ok! – podrška mentalnom zdravlju

Naziv projekta:
Budi-M-ok! - podrška mentalnom zdravlju
Razdoblje provedbe projekta:
od 8. prosinca 2021. do 8.travnja 2023.godine (16 mjeseci)
Nositelj projekta:
Udruga Betula
Ukupna vrijednost projekta:
481.768,31 kn
 
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 u iznosu od 409.503,06 HRK (85% sufinanciranje)
OSNOVNI PODACI O PROJEKTU: Budi-M-ok! - podrška mentalnom zdravlju pod kodnim se brojem UP.04.2.1.11.0178 provodi u okviru Otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice Odlukom o financiranju KLASA: 910-04/20-03/45 URBROJ: 50419-21-59.
Partneri na projektu: PRONI Centar za socijalno podučavanje i Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai
Kratki opis projekta: Projekt „Budi-M-ok! - podrška mentalnom zdravlju“ u partnerstvu triju OCD-a iz tri županije - Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Dubrovačko-neretvanske nastao je radi ublažavanja negativnih učinaka uzrokovanih širenjem COVID-19 krize.
Projektom se osnažuju organizacije i razvijaju inovativni digitalni alati (aplikacija i priručnik) za podršku OCD-ima u lokalnim zajednicama za još kvalitetniji rad s ranjivim korisničkim skupinama djece i mladih radi prevencije i očuvanja njihova mentalnoga zdravlja.
Cilj i planirani rezultati: Cilj projekta je stjecanje znanja, vještina i jačanje kapaciteta OCD-a, udruživanje manjih OCD -a s iskusnijima radi organiziranja aktivnosti koje ublažavaju negativne učinke uzrokovane širenjem COVID-19 krize.
Radi se o 16 - mjesečnom projektu koji će se provoditi u tri županije - Osječko-baranjskoj , Vukovarsko - srijemskoj i Dubrovačko - neretvanskoj.
Planirano će se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti: organiziranje izobrazbe predstavnika partnerskih organizacija OCD-a u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava (edukacija Digitalni marketing i fundraising) te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva, osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unapređenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnog društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija (edukacija „Prevencija i intervencija mentalnog zdravlja u radu s ranjivim skupinama“ kroz 10 modula i edukacija soft vještina), izrada online i digitalnih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama djece i mladih te menadžment i upravljanje volonterima i uvođenje inovativnih alata za razvoj kriznog volontiranja.
Posredničko tijelo razine 1 - PT1: Ured za udruge Vlade RH
Posredničko tijelo razine 2 - PT2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Kontakt osoba: Klara Vargović, Voditeljica projekta
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Europski strukturni i investicijski fondovi
Učinkoviti ljudski potencijali
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE - Ured za udruge
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Vijesti iz projekta:

9 listopada, 2022

Izrada svijeća – kreativan rad

12 rujna, 2022

9. Modul Adolescentski indetiteti i maloljetničke veze

30 kolovoza, 2022

Životne vještine – održavanje vrta