Sudjelovanje u lokalnoj raspravi “Generacija koja dolazi”